Trang web bảo trì và hỗ trợ
Trang web này cung cấp thông tin vận hành và bảo dưỡng cho nhiều sản phẩm của Sản phẩm máy động lực Honda và Sản phẩm hàng hải Honda.
Điều khoản và Điều kiện

Vui lòng chỉ sử dụng trang web này nếu bạn đồng ý với các điều kiện sử dụng sau.

<Điều khoản và Điều kiện đối với Dịch vụ duyệt tài liệu bảo trì>

Trang web này (bao gồm cả các trang đăng nhập) cung cấp thông tin cho người dùng cuối sử dụng sản phẩm của Sản phẩm máy động lực Honda và Sản phẩm hàng hải Honda, nhân viên bảo trì tại hệ thống đại lý hoặc trung tâm bảo dưỡng và đối tác bán hàng của Honda. Vui lòng chỉ sử dụng trang web này sau khi xác nhận chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện sau. Nếu bạn là người dùng cuối, muốn bảo dưỡng hoặc sửa chữa một sản phẩm của Sản phẩm máy động lực Honda, vui lòng đến trung tâm bảo dưỡng gần nhất để được tư vấn.

Honda Motor Co., Ltd.

Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện đối với Dịch vụ duyệt tài liệu bảo trì (các “Điều kiện” này) áp dụng đối tới tất cả những hành động của khách hàng khi sử dụng Dịch vụ này do HONDA MOTOR CO., LTD. (“Honda”) cung cấp. Khách hàng chỉ được sử dụng Dịch vụ này theo các Điều kiện này nếu hiểu rõ toàn bộ nội dung trong các Điều kiện này và chấp nhận tất cả các điều khoản trong đó.

I. (Giải thích thuật ngữ)

Dưới đây là định nghĩa của các thuật ngữ được dùng trong các Điều kiện này:

 1. Sản phẩm Honda: Là bất kỳ sản phẩm nào mang thương hiệu Honda, v.v. được Honda hoặc bên nào đó do Honda chỉ định sản xuất hoặc bán và được Honda cung cấp cho thị trường nội địa Nhật Bản hoặc quốc tế.
 2. Dịch vụ này: Là Dịch vụ duyệt tài liệu bảo trì (bao gồm cả phiên bản Dịch vụ sau khi có thay đổi, trong trường hợp Dịch vụ bị đổi tên hoặc nội dung vì bất kỳ lý do nào) do Honda cung cấp, cũng như bất kỳ thông tin, nội dung hoặc phần mềm nào tích hợp trong Dịch vụ được những khách hàng sử dụng hoặc bảo dưỡng sản phẩm Honda truy cập qua tính năng duyệt, tải về, cài đặt, nâng cấp, v.v. qua các trang web được Honda chỉ định.
 3. Tài liệu bảo trì: Là hướng dẫn sử dụng do Honda cung cấp cho khách hàng, cùng nhiều tài liệu khác, v.v. trình bày phương thức sử dụng và bảo dưỡng sản phẩm (bao gồm dữ liệu điện tử được đăng tải công khai trên trang web này) để đảm bảo hiểu đúng về sản phẩm Honda, từ đó biết cách vận hành an toàn và liên tục.
 4. Khách hàng: Là những cá nhân, cơ quan, tổ chức, v.v. có liên quan, sử dụng Dịch vụ này, bao gồm:
  • Người mua và người dùng các sản phẩm Honda
  • Nhân viên bảo trì tại hệ thống đại lý sản phẩm Honda, cũng như trung tâm bảo dưỡng sản phẩm Honda và đối tác bán sản phẩm Honda (“Kỹ thuật viên bảo trì”)
  • Những cá nhân khác sử dụng hoặc bảo dưỡng các sản phẩm Honda
 5. Quyền sở hữu trí tuệ: Bản quyền, quyền sáng chế, quyền sáng chế mẫu hữu ích, quyền thương hiệu, quyền thiết kế, quyền tương tự và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác (bao gồm cả quyền có được những quyền đó hoặc quyền đăng ký các quyền này).

II. (Áp dụng các Điều kiện này)

 1. Các Điều kiện này đặt ra những điều kiện đối với hoạt động sử dụng Dịch vụ này. Khách hàng phải sử dụng Dịch vụ này theo các Điều kiện này sau khi hiểu rõ toàn bộ nội dung trong các Điều kiện này và chấp nhận tất cả các điều khoản trong đó.
 2. Nếu khách hàng sử dụng Dịch vụ này lần đầu, thì sau khi đánh dấu vào hộp kiểm hoặc nhấn vào nút đồng ý, khách hàng được coi là chấp thuận các Điều kiện này. Ngoài ra, khách hàng phải kiểm tra mọi biện pháp phòng ngừa được hiển thị trên màn hình bất cứ khi nào sử dụng Dịch vụ này. Nếu khách hàng sử dụng Dịch vụ này sau khi hệ thống đã hiển thị những biện pháp phòng ngừa đó trên màn hình, thì việc khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ này chứng tỏ rằng khách hàng đồng ý với nội dung trong những biện pháp phòng ngừa đó.
 3. Nếu nội dung những Điều kiện này khác với biện pháp phòng ngừa đề cập ở khoản trên hoặc những diễn giải khác về Dịch vụ này không giống với những Điều kiện này, thì các điều khoản trong Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

III. (Vận hành Dịch vụ này)

 1. Honda có thể thêm, thay đổi, tạm ngừng, hủy hoặc dừng nội dung trong Dịch vụ này nhằm phục vụ mục đích bảo dưỡng và các mục đích khác mà không phải thông báo trước cho khách hàng.
 2. Honda có thể cung cấp cho khách hàng các phiên bản Dịch vụ cập nhật hoặc thông tin cập nhật về phiên bản, v.v. cho Dịch vụ này. Trong trường hợp đó, phiên bản cập nhật hoặc thông tin nâng cấp phiên bản, v.v. sẽ bao gồm phần Dịch vụ này và các Điều kiện này sẽ tự động áp dụng đối với hoạt động sử dụng phiên bản hoặc thông tin đó.

IV. (Tuyên bố khước từ trách nhiệm)

 1. Honda không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề trong từng trường hợp sau đây:
  1. Khi tài liệu bảo trì của tất cả các sản phẩm do Honda bán ra không được đăng tải lên Dịch vụ này
  2. Khi nội dung trong tài liệu bảo trì do Dịch vụ này cung cấp được soạn dựa trên luật và quy định tại thời điểm lập tài liệu bảo trì và những tài liệu đó không chứa nội dung mới nhất tuân thủ luật và quy định hiện hành
  3. Khi nội dung trong tài liệu bảo trì do Dịch vụ này cung cấp có phần khác so với hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm do thông số kỹ thuật của các sản phẩm Honda có thay đổi, v.v.
  4. Khi màu thân xe và màu nội thất của các sản phẩm Honda hiển thị trên Dịch vụ này trông khác so với màu sản phẩm thực tế do vấn đề liên quan đến điều kiện chụp ảnh và màn hình hiển thị
  5. Khi hình ảnh 3D mô phỏng các sản phẩm Honda hiển thị trên Dịch vụ này là hình đồ họa máy tính và khác so với sản phẩm, thông số kỹ thuật và màu sắc thực tế
  6. Honda không bảo hành sản phẩm Honda qua Dịch vụ này, thay vào đó, Honda bảo hành theo hồ sơ tài liệu kèm theo các sản phẩm Honda
  7. Honda không có trách nhiệm đảm bảo rằng hệ thống máy tính cung cấp Dịch vụ này không bị nhiễm vi rút
  8. Honda không có trách nhiệm đảm bảo rằng Dịch vụ này đáp ứng nhu cầu của khách hàng
  9. Ngoài những mục bên trên, Honda không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Dịch vụ này hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh, ổn định, áp dụng được, hữu ích, khả dụng, an toàn, đáng tin cậy hoặc không phát sinh sự cố vận hành, v.v.
 2. Honda không chịu trách nhiệm trước bất kỳ bất tiện hay thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những bất tiện hay thiệt hại sau: mất cơ hội sử dụng Dịch vụ này hoặc các thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc biệt, phát sinh về sau khác và tổn thất lợi nhuận, v.v.; sau đây gọi là “Thiệt hại”) mà khách hàng hoặc bên thứ ba phải chịu theo Mục III, Khoản 1 hoặc 2.
 3. Khách hàng tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ này và Honda không chịu trách nhiệm trước bất kỳ thiệt hại nào, v.v. mà khách hàng hoặc bên thứ ba phải chịu khi sử dụng hoặc không sử dụng Dịch vụ này. Khách hàng cũng tự chịu rủi ro và Honda cũng không chịu trách nhiệm nếu một cá nhân khác không phải Kỹ thuật viên bảo trì sử dụng những nội dung chỉ dành cho Kỹ thuật viên bảo trì để tiến hành bảo dưỡng hoặc sửa chữa theo quyết định của khách hàng.
 4. Honda không chịu trách nhiệm trước bất kỳ thiệt hại nào mà khách hàng phải chịu do hành vi truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc chỉnh sửa trái phép dữ liệu, v.v.
 5. Honda không chịu trách nhiệm và không hỗ trợ cấp lại quyền sử dụng, v.v. Dịch vụ này đối với các thiệt hại do không thể sử dụng Dịch vụ này bình thường sau khi khách hàng đã thực hiện bất kỳ thay đổi, chỉnh sửa, điều chỉnh kỹ thuật nào, v.v. đối với phần cứng hoặc phần mềm trên điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân và tất cả các thiết bị khác (“Thiết bị sử dụng”) vì mục đích sử dụng Dịch vụ này.
 6. Khi sử dụng Dịch vụ này, khách hàng phải tuân thủ luật pháp và quy định áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực mà Dịch vụ này đang được sử dụng. Honda không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật và quy định nào của khách hàng.
 7. Honda không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tai nạn, sự cố, v.v. nào do khách hàng sử dụng Dịch vụ này gây ra khi đang điều khiển xe hoặc ở nơi nguy hiểm. Honda cũng không chịu trách nhiệm trước bất kỳ thiệt hại nào mà khách hàng hoặc bên thứ ba phải chịu do các tai nạn, sự cố, v.v. nêu trên.
 8. Honda được miễn trách nhiệm đối với sự cố không sử dụng được Dịch vụ này, cũng như mọi hành động bổ sung, thay đổi, tạm ngừng, hủy bỏ hoặc dừng nội dung Dịch vụ này vì bất kỳ lý do nào và Honda không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, v.v. phát sinh từ những mục trên do khách hàng.
 9. Nếu những Điều kiện này là điều khoản trong Hợp đồng khách hàng theo quy định tại Điều 2, Khoản 3 trong Đạo luật hợp đồng khách hàng và Honda phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hành vi không thực hiện nghĩa vụ hoặc hành vi vi phạm, thì những điều khoản miễn Honda khỏi tất cả trách nhiệm pháp lý sẽ không áp dụng. Trong trường hợp đó, Honda sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại không vượt quá những thiệt hại trực tiếp và thực tế mà khách hàng phải gánh chịu, trừ trường hợp Honda cố ý hoặc có sơ suất không thể tha thứ và Honda không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, v.v. được quy định tại Điều 4, Khoản 2 trong Đạo luật hợp đồng khách hàng (bao gồm cả trường hợp thiệt hại có thể dự đoán hoặc đã được dự đoán trước là xảy ra).

V. (Phí sử dụng)

Khách hàng không mất phí khi sử dụng Dịch vụ này.

VI. (Môi trường sử dụng Dịch vụ này)

 1. Khách hàng phải duy trì chức năng cho tất cả các Thiết bị sử dụng, phần mềm và phương thức liên lạc cần thiết để sử dụng Dịch vụ này và phải tự chịu rủi ro, chi phí. Ngoài ra, Honda không đảm bảo rằng Dịch vụ này hỗ trợ tất cả các Thiết bị sử dụng.
 2. Khách hàng phải đồng ý rằng khách hàng có thể phải chịu chi phí liên lạc khi sử dụng Dịch vụ này trong cũng như bên ngoài Nhật Bản, và ngoài việc tự chịu chi phí liên lạc, khách hàng phải tự chịu rủi ro và chi phí khi thực hiện quy trình hợp lý để đăng ký các dịch vụ có giá cước đồng loạt do các hãng viễn thông khác nhau cung cấp.
 3. Khi sử dụng Dịch vụ này bên ngoài Nhật Bản, khách hàng phải đồng ý rằng khách hàng có thể phải theo cấu trúc phí viễn thông khác với cấu trúc phí của Nhật Bản hoặc các dịch vụ có giá cước đồng loạt có thể không áp dụng và khách hàng tự chịu rủi ro và chi phí khi sử dụng Dịch vụ này.
 4. Khách hàng phải thực hiện các biện pháp bảo mật như ngăn chặn hành vi truy cập trái phép và rò rỉ thông tin tùy theo môi trường sử dụng của mình.
 5. Honda không liên quan và sẽ không chịu trách nhiệm về môi trường mà khách hàng áp dụng để sử dụng Dịch vụ.

VII. (Hành vi bị nghiêm cấm)

Khi sử dụng Dịch vụ này, khách hàng không được tham gia vào bất kỳ hành động nào thuộc hoặc có thể thuộc những mục dưới đây.

 1. Bất kỳ hành động nào vi phạm các Điều kiện này
 2. Bất kỳ hành động nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền và các quyền hoặc lợi ích khác của Honda hoặc các bên thứ ba
 3. Bất kỳ hành động nào gây rắc rối, bất lợi hoặc thiệt hại cho Honda hoặc các bên thứ ba
 4. Bất kỳ hành động nào cấu thành hành vi vu khống hoặc gây tổn hại đến danh dự và uy tín của Honda hoặc các bên thứ ba
 5. Bất kỳ hành động nào gây mất trật tự công cộng và trái đạo đức hoặc vi phạm luật và pháp lệnh
 6. Bất kỳ hành động nào sử dụng Dịch vụ này để kinh doanh hoặc vì mục đích kiếm lợi nhuận hoặc chuẩn bị kiếm lợi nhuận (không bao gồm hoạt động bảo dưỡng của Kỹ thuật viên bảo trì)
 7. Bất kỳ hành động nào sử dụng hoặc cung cấp vi rút máy tính hoặc chương trình có hại khác qua Dịch vụ này hoặc liên quan đến Dịch vụ này
 8. Bất kỳ hành động nào sử dụng máy tính để truy cập trái phép nhằm cung cấp Dịch vụ này
 9. Bất kỳ hành động nào cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc xử lý một phần quyền đối với Dịch vụ này bằng phương thức khác với phương thức do Honda chỉ định
 10. Hành vi cấp quyền sử dụng Dịch vụ này để đổi lấy tiền mặt, các tài sản khác hoặc lợi ích sở hữu, thông qua trao đổi buôn bán hoặc bất kỳ hành động nào khuyến khích, thông báo hoặc gạ gẫm các trao đổi đó
 11. Bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến hoạt động vận hành Dịch vụ này hoặc có thể cản trở hoạt động cung cấp Dịch vụ này
 12. Hành vi tháo rời, dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu Dịch vụ này hoặc bất kỳ hành động nào khác, bao gồm phân tích mã nguồn, cấu trúc, ý tưởng, v.v. trong Dịch vụ này
 13. Hành vi sử dụng Dịch vụ này theo bất kỳ cách thức nào khác với cách thức mà Honda cung cấp, cũng như giả mạo dữ liệu hoặc tạo trái phép dữ liệu trong Dịch vụ này
 14. Bất kỳ hành động nào sao chép, truyền gửi, chuyển nhượng, cho mượn, dịch, điều chỉnh, thay đổi hoặc kết hợp Dịch vụ này với phần mềm khác, v.v.
 15. Bất kỳ hành động nào phá hủy thiết bị bảo mật hoặc mã bảo mật đã được tích hợp trong Dịch vụ này
 16. Bất kỳ hành động nào gây ra sự cố cho Dịch vụ này
 17. Bất kỳ hành động nào cho phép bên thứ ba sử dụng mật khẩu hoặc Thiết bị sử dụng hoặc cho mượn, chuyển nhượng, mua bán hoặc cầm cố, v.v. mật khẩu hoặc Thiết bị sử dụng để sử dụng Dịch vụ này
 18. Bất kỳ hành động nào, trong đó Dịch vụ này được sử dụng bởi người đóng giả người khác, giả vờ có quyền đại diện hoặc được ủy quyền mà vốn dĩ không có quyền đó hoặc thực tế không như vậy hoặc nói dối là liên kết hoặc hợp tác với cá nhân hoặc tổ chức khác
 19. Hành vi sử dụng các chương trình, macro và các công cụ khác mà Honda không chấp thuận để sử dụng Dịch vụ này
 20. Bất kỳ hành động nào vi phạm các biện pháp phòng ngừa đã được đăng tải trên Dịch vụ này hoặc trong các tài liệu do Honda phát hành
 21. Bất kỳ hành động nào vận hành Thiết bị sử dụng hoặc xem màn hình của thiết bị sử dụng ở nơi không thích hợp để vận hành Dịch vụ này, chẳng hạn như khi đang lái xe hoặc ở nơi nguy hiểm
 22. Các hành động chính trị và tôn giáo hoặc bất kỳ hành động nào liên quan
 23. Bất kỳ hành động nào trong đó có người mạo danh nhân viên hoặc bên liên quan của Honda hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Honda
 24. Bất kỳ hành động nào sao chép các thông tin liên lạc cá nhân và email hỗ trợ từ Honda
 25. Hành vi cung cấp quyền lợi cho các lực lượng chống đối xã hội, chẳng hạn như các nhóm tội phạm có tổ chức, thành viên của các nhóm có tổ chức, thành viên nội bộ của các nhóm tội phạm có tổ chức, các công ty liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức, những kẻ tham ô công quỹ, những kẻ lừa đảo trá hình dưới danh nghĩa nhà hoạt động chính trị hoặc xã hội và các nhóm tội phạm chuyên phạm tội trí tuệ , v.v.
 26. Bất kỳ hành động nào khác mà Honda cho rằng không phù hợp

VIII. (Biện pháp trừng phạt)

 1. Nếu khách hàng đã vi phạm pháp luật hoặc các Điều kiện này, v.v., hoặc nếu Honda xác định thấy có nguy cơ xảy ra hành vi vi phạm đó, Honda sẽ tự quyết định và đưa ra phán quyết dừng sử dụng Dịch vụ này đối với khách hàng và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết khác. Tuy nhiên, Honda không chịu trách nhiệm trước bất kỳ thiệt hại nào do những hành vi vi phạm này gây ra, ngoại trừ những thiệt hại/xung đột do Honda cố ý hoặc có sơ suất không thể tha thứ.
 2. Khách hàng không được phản đối bất kỳ biện pháp nào mà Honda thực hiện dựa trên các Điều kiện này đối với bất kỳ hành động nào vi phạm các Điều kiện này hoặc luật và quy định.
 3. Nếu khách hàng vi phạm luật, quy định hoặc các điều kiện này và gây thiệt hại cho Honda, khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó cho Honda.

IX. (Quyền sở hữu trí tuệ)

 1. Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Dịch vụ này thuộc về Honda hoặc các thực thể đã cấp những quyền này cho Honda và có giấy phép sử dụng Dịch vụ này theo các Điều kiện này không có nghĩa là có giấy phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Honda hoặc các thực thể đã cấp quyền cho Honda liên quan đến trang web của Honda hoặc Dịch vụ này.
 2. Đối với tất cả thông tin, hình ảnh, v.v. có được khi sử dụng Dịch vụ này, khách hàng không được sử dụng, in lại, sao chép thành nhiều bản, phát tán, sửa đổi, v.v. toàn bộ hoặc một phần thông tin, hình ảnh liên quan, v.v. vượt quá phạm vi sử dụng cá nhân được quy định trong Đạo luật bản quyền hoặc được cho phép rõ ràng trong các luật khác khi chưa được Honda hoặc chủ sở hữu quyền cho phép.
 3. Nếu khách hàng và bên thứ ba phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ khi sử dụng Dịch vụ này, khách hàng phải tự chịu rủi ro và chi phí giải quyết tranh chấp và Honda không chịu trách nhiệm ngoại trừ những thiệt hại/tranh chấp phát sinh do cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ của Honda.

X. (Thông tin cá nhân, v.v.)

 1. Honda có thể lấy nhật ký truy cập nhằm mục đích thu thập hoặc phân tích thông tin thống kê biến thiên, chẳng hạn như xu hướng sử dụng Dịch vụ này và để theo dõi Dịch vụ này nhằm phát hiện những hành vi bị nghiêm cấm. Honda có thể thu thập thông tin thống kê về hoạt động sử dụng trang web, chẳng hạn như lượt truy cập trang, thời lượng truy cập trang và lịch sử tải xuống dữ liệu. Honda không thu thập thông tin này vì mục đích nhận dạng cá nhân bất kỳ ai. Thông tin về hoạt động sử dụng trang web không được coi là thông tin mật của khách hàng hoặc thông tin độc quyền của khách hàng và thông tin này thuộc về Honda.
 2. Honda có thể thực hiện các cuộc khảo sát nhằm mục đích thu thập và phân tích thông tin thống kê biến thiên, chẳng hạn như xu hướng sử dụng Dịch vụ này. Liên quan đến các cuộc điều tra như vậy, Honda không thu thập thông tin vì mục đích nhận dạng cá nhân bất kỳ ai. Thông tin khảo sát không được coi là thông tin mật của khách hàng hoặc thông tin độc quyền của khách hàng và thông tin này thuộc về Honda. Xin lưu ý thêm rằng Honda không trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến các câu hỏi hoặc kết quả, v.v. trong các cuộc khảo sát.

XI. (Thông báo)

 1. Honda thông báo cho khách hàng bằng cách đăng tải lên màn hình của Dịch vụ này, qua e-mail, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác mà Honda cho rằng là phù hợp và khách hàng phải đồng ý với điều này.
 2. Nếu Honda thông báo cho khách hàng bằng những phương thức đề cập trong đoạn trên, Honda sẽ đăng nội dung thông báo có liên quan lên màn hình của Dịch vụ này và tại thời điểm đó, Honda được coi là hoàn tất công tác thông báo cho khách hàng bất kể khách hàng đã xem thông báo hay chưa.

XII. (Đường liên kết đến Dịch vụ này)

Khách hàng được thoải mái đăng tải các đường liên kết đến Dịch vụ này. Tuy nhiên, Honda sẽ từ chối những đường liên kết đến từ các trang web gây mất trật tự công cộng và trái đạo đức.

XIII. (Chuyển giao, v.v. trạng thái hợp đồng)

Nếu Honda chuyển nhượng công việc kinh doanh liên quan đến Dịch vụ này cho một công ty khác, thì trạng thái hợp đồng cũng như các quyền và nghĩa vụ dựa trên các Điều kiện này có thể được chuyển giao cho bên tiếp nhận chuyển nhượng liên quan đến hoạt động chuyển nhượng công việc kinh doanh đó và khách hàng được coi là đã đồng ý trước theo khoản này về việc chuyển nhượng công việc kinh doanh đó. Ngoài ra, hoạt động chuyển nhượng công việc kinh doanh quy định tại khoản này không chỉ giới hạn ở việc chuyển nhượng công việc kinh doanh thông thường mà còn bao gồm cả hoạt động tách công ty và bất kỳ công tác nào khác khi chuyển giao.

XIV. (Hiệu lực của các Điều kiện này)

 1. Ngay cả khi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện này, toàn bộ hoặc một phần, được coi là vô hiệu hoặc không thể thực thi theo Đạo luật hợp đồng khách hàng hoặc luật hay quy định khác, v.v., thì những điều khoản còn lại trong các Điều kiện này và các phần còn lại của bất kỳ điều khoản nào bị coi là vô hiệu một phần hoặc không thể thực thi sẽ vẫn duy trì hiệu lực.
 2. Ngay cả khi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện này, toàn bộ hoặc một phần, được xét thấy là không hợp lệ hoặc bị hủy bỏ liên quan đến một khách hàng nào đó, thì những điều khoản còn lại trong các Điều kiện này và các phần còn lại của bất kỳ điều khoản nào bị coi vô hiệu hoặc bị hủy bỏ sẽ vẫn duy trì hiệu lực đối với các khách hàng khác.

XV. (Quyền tài phán và luật điều chỉnh)

 1. Những Điều kiện này phải được hiểu và điều chỉnh theo luật pháp Nhật Bản.
 2. Tòa án Quận Tokyo có thẩm quyền chuyên thuộc trong phiên điều trần sơ thẩm đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa khách hàng và Honda liên quan đến Dịch vụ này.